456 - Oare n-ați aflat voi încă

Text: Traducator Necunoscut

Compozitor: Charles Crozat Converse

 1. Oare n-aţi aflat voi încă?
Domnu-i blând şi iubitor,
El de mii de ani încoace
Face bine tuturor.
Azi cu dragoste vă cheamă
Înspre El necontenit;
Ah, chemarea-I părintească
Ascultaţi-o în sfârşit!

2. Binecuvântând poporul,
Stă de-a pururea-ntre voi,
El v-ascultă rugăciunea
Şi vă scapă din nevoi.
Dacă toţi, cu mic, cu mare
Înspre Domnul veţi privi,
Orice chin, orice durere,
Orice rele vor pieri.

3. Precum florile se-ndreaptă
Către soarele de sus,
Aşa sufletele voastre
Să se-ndrepte spre Isus!
El, mai mult decât o mamă,
Vă primeşte cu mult dor…
Ascultaţi-L cum vă cheamă,
El e-al vostru Salvator!